Såfremt du/I ønsker at blive skrevet op til en lejlighed i Silkeborghus, er du/I meget velkommen til at komme på besøg.

Det er opskrivnings dato, der er afgørende for, hvornår man får tilbud en lejlighed. Meddelelse om ledige lejligheder foregår pr. mail.

Det koster 150 kr. årligt at stå på ventelisten. Gebyret indbetales på konto nr. 7170-2024432.

Kontakt kontoret på silkeborghus@silkeborghus.dk
for at få tilsendt/udleveret skema til optagelse på venteliste eller aftale besøg i Silkeborghus.

Oprettelse på venteliste
Årligt gebyr for at stå på venteliste 150,00 kr.