Såfremt du/I ønsker at blive skrevet op til en lejlighed i Silkeborghus, er du/I meget velkommen til at komme på besøg.

Det er opskrivnings dato, der er afgørende for, hvornår man får tilbud en lejlighed. Meddelelse om ledige lejligheder foregår pr. mail.

Det koster 100 kr. årligt at stå på ventelisten. Gebyret indbetales på konto nr. 7170-202443-2.

I forbindelse med fastlæggelse af udlejnings politikken for Silkeborghus, er der truffet en principbeslutning om, at yngre ansøgere som udgangspunkt skal have forrang frem for ansøgere over 75 år. 

Det er ensbetydende med, at +75 årige ikke har sikkerhed for at få tildelt en ledig lejlighed, selv om man står øverst på ventelisten. Skulle den situation opstå, at man på grund af alder bliver afvist i forbindelse med en konkret boligansøgning, vil Silkeborghus tilbagebetale indbetalt ventelistegebyr, med mindre man fortsat ønsker at stå på ventelisten.

Kontakt kontoret på silkeborghus@silkeborghus.dk
for at få tilsendt/udleveret skema til optagelse på venteliste.

Oprettelse på venteliste
Årligt gebyr for at stå på venteliste 100,00 kr.