Silkeborghus registrerer i forbindelse med indgåelse af lejeaftaler og udfyldelse af skema til optagelse på venteliste følende oplysninger:

Navn

Adresse

Tlf./mobilnr.

Mailadresse

Fødselsdato

Vi beskytter dine/jeres oplysninger og de anvendes i forbindelse med opskrivning på venteliste samt korrespondance i forbindelse hermed.

Administrator har adgang til oplysningerne. Persondata er gemt i Silkeborghus IT-system, på beskyttet computer, og i aflåst skab.

Personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler blive opbevaret hos Silkeborghus, så længe man står på ventelisten eller er lejer i Silkeborghus.

Når personoplysningerne ikke længere er relevante vil disse blive slettet.

Efter reglerne i persondataforordningen har du/I ret til indsigt i de personoplysninger, vi har registreret. Hvis du/I ønsker indsigt i oplysningerne, så kontakt administrator på silkeborghus@silkeborghus.dk.