Hanne Wegener Larsen, køkkenleder
Miroslav Vrublovsky (Mirek), kok
Pernille Blom Mørch (Sille), køkkenassistent
Nipha Gerlach, rengøring
Viggo Bay Amstrup, pedel
Kaj Hansen, pedelafløser