Gæster
Afmeldelse af gæster skal ske til køkkenet senest 24 timer før, derefter betales fuld pris for tilmeldte gæster.
Uventede gæster kan kun modtages, hvis plads haves.
Gæstepris (mandag – torsdag) 100,00 kr.
Gæstepris frokost (fredag – lørdag) 100,00 kr.
Gæstepris aften (fredag – lørdag) 132,00 kr.
Gæstepris søndag 132,00 kr.
Gæstepris børn (3 – 10 år) 60,00 kr.
Gæstepris ved særlige arrangementer:
Påskefrokost, Mortens Aften og julefrokost
(Denne pris er også gældende for beboere udenfor kostordning) 182,00 kr.
Gæsteværelse (pr. nat) 331,00 kr.
Familierum (2 voksne/2 børn, eget køkken/bad): Pr. nat 1. og 2. nat 551,00 kr.
Pr. nat følgende nætter (max. i alt 7 nætter) 442,00 kr.